Systemudvikling

Skræddersyet, fleksible og fremtidssikre løsningerVersio udvikler IT-systemer, som altid er optimeret og tilpasset kundens opgave og behov. Vi har solid erfaring i udvikling af systemer både som løsninger til internettet og som interne løsninger til virksomheden, organisationen eller forretningen.

Vi er vidende om de nyeste teknologier inden for vores felt, og vi yder altid en professionel og seriøs rådgivning. Vi er fleksible i forhold til valg af teknologi og eksisterende IT-systemer.

I tæt samarbejde med dig som kunde, udvikler vi den optimale løsning baseret på det rigtige valg af teknologi og altid tilpasset jeres eksisterende it-setup.

Vores force, er en kreativ og dynamisk tilgang til udviklingsopgaven med fokus på at udvikle den rigtige løsning skræddersyet til netop din virksomheds forretningsgange, processer og IT-systemer.

Cloud Infrastructure

Ressourcebesparende og skalerbare systemerUdvikling af løsninger, hvor it-infrastrukturen ønskes placeret i skyen, er en af Versio’s helt stærke kompetencer.

Cloud Infrastructure omfatter en række teknologier og services, der sikrer funktionelle it-løsninger i skyen, såsom auto scaling, load balancing, e-mail gateways og backup.

Fordelene ved Cloud Infrastructure er mange, herunder skalerbarhed, stabilitet og pris.

Som kunde behøver du ikke et stort it-setup, systemer kan designes til løbende at skalerer udfra belastning, f.eks. ved pludselig forøgelse af traffik. Du betaler kun for de ressourcer, din virksomhed benytter, og der er således ingen store opstartsgebyrer.

Versio tilbyder rådgivning, udvikling og opsætning af systemer med optimal udnyttelse af cloud services.

Cloud HPC

Store beregninger, lave omkostningerHigh Performance Computing er ikke kun forbeholdt de virksomheder, der har store og avancerede super-computere. Store beregninger og kørsler kan nu med fordel afvikles i skyen.

Versio hjælper virksomheder med opsætning og kørsel af store beregninger i skyen, og har igennem årene oparbejdet en solid erfaring på dette felt.

For virksomheder, som f.eks. foretager få men store beregninger, analyser eller simuleringer, giver Cloud HPC indlysende fordele. Med Cloud HPC undgår virksomhederne store investeringer i egne servere, og de kan derfor gennemføre kørslerne til væsentlig lavere omkostninger.

Vores erfaringer rækker fra mindre og simple setups til clustre med over 10.000 CPU kerner og 130.000 GB RAM.

Proces


Kundens ønsker

Ønsker, udfordringer og ideer til det nye system drøftes. Vi afdækker mulige løsninger med udgangspunkt i kundens forretningsgange, rutiner og eksisterende it-systemer.

Idéudvikling

Vi idéudvikler og finder en retning i samspil med kunden. Vi udtænker en holdbar og fremtidssikker løsning. Vi udarbejder en kort kravspecifikation, der løbende kan ændres under den iterative udviklingsproces.

Prototype

Vi udarbejder en portotype eller en præsentation (mock-up). Kunden får en fornemmelse for indhold og funktionalitet. Vi undgår misforståelser og sikrer enighed tidligt i processen.

Udvikling

Vi designer og udvikler løsningen gerne i tæt samspil med kunden. Løbende tilbagemelding og involvering fra kundens side er afgørende for et succesfuldt resultat.

Implementering

Vi medvirker aktivt i opsætning og implementering af systemet ude hos kunden. Vi tilbyder altid Introduktion og oplæring i den nye løsning over for nøgleansatte.

Videreudvikling

Efter implementeringsfasen er afsluttet, hjælper vi meget gerne med opfølgning. Ofte vender kunden tilbage med ønsker til nye funktionaliteter/tilbygninger.

Nikolaj Westergaard

Nikolaj Westergaard

Software Developer & Owner

Se LinkedIn profil

Tlf: +45 35 109 199
E-mail: info@versio.dk

Spinderigade 11e
7100 Vejle
Denmark

VAT: DK 33 499 299


Versio ApS

Versio ApS er stiftet af Nikolaj Westergaard i 2011.

Nikolaj løser opgaver inden for systemudvikling, Cloud Computing og Cloud Infrastructure til virksomheder, organisationer, foreninger m.fl.

Særlig viden er inden for: Java, SOA, Node JS, Web Services (RESTful og WS-* Standards), SQL, Graph Databases, Cloud Computing, Linux og PHP.

Erfaringerne er høstet som software developer i virksomheder inden for it-udvikling, lægemiddelbranchen, webshops (e-business) og vindenergi, hvor Nikolaj bl.a. har udviklet systemer til dataindsamling, monitorering og fejlfinding på vindmøller.

Desuden har opgaverne været inden for forskellige områder som design og udvikling af systemer til tracking og temperaturovervågning under transport, rejseguidedatabaser og rekruttering, ERP, projekt og sags-styring til dambrug. Endvidere kundehåndtering og CRM, EDI håndtering, styring af lossevægte med data opsamling og samkøring til andre systemer.

Versio samarbejder med flere specialister inden for forskellige it-fagområder og henter gerne flere ressourcer ind til opgaven - afhængig af omfang og kompleksitet.